Güvenli Üniversite

GÜVENLİ ÜNİVERSİTE

Kampüste güvenli ortamın oluşturulması, güvenlik personeli ile birlikte herkesin sorumluluğundadır. Güvenlik departmanı, size kampüste 24 saat güvenli bir yaşam sunmayı hedeflemektedir. Bu konuda herkesin yapabileceği küçük şeyler vardır. Sizler için, kampüste ve yaşam alanlarınızda hayatınızı kolaylaştıracak ve güvenli kılacak bir bilgilendirme kitapçığı hazırlayacağız. Bu kitapçık, kampüste ve yaşam alanınızda karşılaştığınız zor durumlarda başvurabileceğiniz bir kılavuz niteliği taşıyacaktır. Bilgilenmeniz ve bunları uygulamanız öğrenim hayatınızı kolaylaştıracaktır. Kampüsteki yaşamınızda ve eğitiminizde başarılar dileriz.

 ( It is everyone’s responsibility to ensure safe campus environment along with security personnel. The Directorate of Security aims to offer you 24/7 safe and sound life at the campus. There are several easy tips that all can perform. We prepared an informative booklet to facilitate and make safe your life at the campus and living environment. This booklet is a guide you may consult in case of emergencies you may face at the campus and living environment. Thus, we suggest you read all the sections carefully and refer to it when necessary. We wish you all the best and every success in your studies.)

 GÜVENLİ KAMPÜS

 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa güvenlik personeli, eğitim ve öğretim etkinliklerinin kesintiye uğratılmadan yürütülmesi ve kampüste güvenli yaşamın sağlanabilmesi için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. Kampüste güvenlik personelinin uyarılarına dikkat etmeniz daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacaktır.

(SAFE CAMPUS)

The security staff of the Department of Security, İstanbul University- Cerrahpaşa, operating in accordance with the stipulations of Private Security Law No. 5188, are on duty 24/7 to provide a safe campus environment for your security and protection throughout your time at the University. Please make sure that you follow the regulations set out below, which help us protect you while on the University campus. In addition, please follow security officers’ instructions and warnings at all times.)

Plaka Tanıma Sistemi

Yerleşkelerimize giriş çıkış yapan araçların kayıtlarını sağlıklı bir biçimde tutulmasını sağlamak , terör olaylarının arttığı bir dönemde kampüslerimizi daha güvenli bir hale getirmek amacıyla  tüm  yerleşkelerimizde yapılması amaçlanmaktadır.


PTS Kayıt Sistemi

1.PTS sitemine kayıt yaptırmak isteyen akademik ve idari personelimiz İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa  Web sayfası Genel Sekreterlik altındaki Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü web adresinden uygun olan taşıt bilgi formunu doldurup GİM’e teslim ederek PTS sistemine kayıt yaptırabilirler.

2.Sürücünün ehliyetini, kimlik kartını (Akademik, idari personel) ve araç ruhsatını yanında getirerek güvenlik personeline ibraz etmesi gerekmektedir.

PTS  İstek Formları

Akademik, mezun, idari personel  tasit-bilgi-formu

Yerleşke Trafik Kuralları

Üniversite trafik kuralları yerleşkede trafik kazalarını önlemek, park etme kurallarını belirlemek, park kolaylıkları sağlamak, can ve mal kayıplarına neden olabilecek etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Trafik Yönergesi ve Rektörlükçe alınacak kararlara dayanmaktadır.

Yerleşke içinde motorlu araç kullanımı Üniversite yönetimince tanınmış bir hak olup yerleşke içerisinde motorlu araç kullanmak isteyen herkesin trafik kuralları ile Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi, bu hususta trafik kurallarına ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.


Kurallar

Otopark

Araçların diğer araçların çıkışını engellemeyecek şekilde otopark için ayrılan alanlara park edilmesi zorunludur.

Otoparklarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarından Üniversite sorumlu değildir.

Taşıma veya yükleme/indirme amaçlı da olsa yaya kaldırımlarına veya yayalar için ayrılan alanlara araç park etmek yasaktır.


Hız Sınırları

Yerleşke içerisinde azami hız 20- 30 km/h ile sınırlıdır.

Yerleşke içerisinde yayaların kesin ve tartışmasız geçiş üstünlüğü vardır. Araçların yaya geçişleri esnasında tam olarak durarak yayalara yol vermesi zorunludur.


Diğer Kurallar

Araçların yerleşke içinde klakson çalması, konvoy oluşturması ve diğer araçları tehlikeli biçimde sollaması yasaktır.

Egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkaran araçların yerleşke içinde seyretmesi, araç sürücülerinin çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemeleri, araçtan çöp atmaları yasaktır.

Öğrenci bırakmak veya ziyaret etmek amacı ile yerleşke içerisinde giren araç sürücülerinin ve ziyaretçilerin yerleşke içerisinde izinsiz olarak broşür dağıtmaları, yerleşkenin güvenliğini ihlal etmeleri, yerleşke düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu kişilerin davranışlarından yerleşkeye girmesini sağlayan kişiler sorumlu olacak ve haklarında gerekli işlemler uygulanacaktır.