Müdürlük

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlük bünyesinde hizmet veren Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü 2495 sayılı bazı kurum, kuruluş ve kişilerin korunması ile özel güvenlik teşkilatı kurulması hakkındaki kanun gereğince kurulmuş faaliyetlerine başlamıştır, bu hizmetini, Haziran 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı kanun hükümlerine göre Cumartesi-Pazar, bayram ve diğer tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat aralıksız olarak vardiya sisteminde görevlerini sürdürmektedir.

Görev yapan personel Resmi görev yapmakta olup, Üniversitemizin Güvenlik Yönergesi çerçevesinde görevlerini yürütmektedir.

Yıllık izinler genellikle yaz aylarında kullandırılmakta, Eğitim ve Öğretim dönemi açıldığında ise tüm personel okulların tamamında görevlendirilmektedir, motorize ve yaya devriyeler oluşturup daha sıkı bir çalışma temposunda görevler yürütülmektedir.

Yerleşkelerimizde bulunan güvenlik birimlerimiz yerleşke giriş kapılarında araçların ve yayaların kontrolünü sağlamakta, devriye hizmeti ile öğrencilerimiz ve personelimiz için tehlike oluşturan unsurlara müdahale edilmekte ve kolluk kuvvetlerini bilgilendirilmektedir.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlük Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü güvenlik hizmetini ilgili kanun ve yönetmeliklere, Rektörlüğümüzün talimatlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamakla sorumludur.MİSYON

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlük mensuplarının ve öğrencilerinin güvenliğini temin etmek ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven ortamı içinde yürütülmesini sağlamak.


VİZYON

Güvenlik hizmeti konusunda uluslararası standartlara ulaşarak Türkiye’de bulunan Üniversitelere Özel Güvenlik Hizmetleri konusunda örnek olmak.
HEDEFLER

İSO 9001 Kalite yönetim sistemi sertifikası almak. Personelin görev niteliğine göre eğitimlerinin tamamlanması. Verilen hizmetlerin bilişim teknolojileri vasıtası ile yapılması. Kampüs giriş kapılarında güvenlik otomasyonuna geçilmesi.